IC Solutions

Optimalisering van uw inkoopprocessen

Optimalisering van inkopen biedt de mogelijkheid de efficiëntie te verhogen, tijd te besparen en de focus op meer strategische onderwerpen te richten.

Naast logistieke diensten biedt IC Pharma de spelers in de gezondheidszorg een begeleiding op maat om hun inkoopproces van farmaceutische producten te optimaliseren (selectie van leveranciers, productoptimalisering, digitalisering van transacties, logistieke optimalisering).

Met onze consultancyactiviteiten kunnen wij u op drie punten begeleiden:

  • Audit: Kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw bevoorradingsprocessen, vaststelling van opties voor verbeteringen en voorstel van een voortgangsplan.
  • Plan en voorwaarden: Opstelling van een plan en voorwaarden om u te ondersteunen bij de invoering van een actieplan dat beantwoordt aan de behoeften van uw onderneming. Omschrijving, organisatie en besturing van het project (middelen, planning, coördinatie, enz.)
  • Outsourcing: Wij plaatsen gekwalificeerd personeel binnen uw onderneming. Dit personeel zal nieuwe mogelijkheden bepalen en inzetten, in lijn met uw visie en afgestemd op de beste industriële praktijken.

Wij bieden u een gerichte of langdurige ondersteuning afhankelijk van uw behoeften en uw doelstellingen.

Naast de ‘Inkoopconsultancy’ biedt IC Pharma ook ‘Strategische consultancy’ om de commerciële en marketingprestaties van de spelers in de gezondheidszorg te verbeteren.

Ontdek onze andere diensten

IC Store

Het inkoopplatform voor
farmaceutische producten

Meer informatie

IC Logistics

Gespecialiseerde logistieke
dienstverlening

Meer informatie